Nationale Natuurkundeolympiade

Planning NOJ

Planning

Eerste ronde

Je kunt met de eerste ronde meedoen als je in klas 1,2 of 3 van het voortgezet onderwijs zit. Deze ronde bestaat uit een meerkeuzetoets en duurt een lesuur. De opgaven gaan deels over een aansprekend thema zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of beeldverwerking. De toets maak je op de computer ergens in de laatste twee weken van januari. Jouw school kiest het toetsmoment. Meedoen aan deze eerste ronde kan via je docent.

Tweede ronde

Van elke school gaan de beste jongens en de beste meisjes door naar de tweede ronde:  

  • Als een school met één klas mee doet gaat het beste meisje en de beste jongen door.  
  • Als een school met twee klassen mee doet gaan de beste twee meisjes en de beste twee jongens van de school mee.  
  • Als je als school met 3 of meer klassen mee doet gaan de beste 3 meisjes en de beste 3 jongens van de school door.  

Dit wordt aangevuld met leerlingen die landelijk het beste scoren tot het aantal beschikbare plekken in de tweede ronde.  

Deze tweede ronde wordt afgenomen in maart en bevat een toets uit open (reken)vragen en vindt plaats op verschillende universiteiten en hogescholen door het hele land heen. De vragen tijdens de tweede ronde zijn net een beetje moeilijker dan tijdens de eerste ronde.

Tijdens de tweede ronde

Naast de toets krijg je een dagprogramma vanuit de universiteit of hogeschool. Dat kan een rondleiding of presentatie zijn of ook kennis maken met studenten. In totaal ben je dus een hele dag bezig met deelnemen aan de tweede ronde.

Eindronde

Als je door bent, wordt je uitgenodigd om mee te doen aan de landelijke eindronde in juni. Op de dag van de finale voer je  een practicum uit. Daarnaast maakt je een filmpje met een uitwerking van een vraag uit de eerdere rondes van dat jaar. Het filmpje moet voorafgaand worden ingezonden ter beoordeling. De finalist krijgt een ‘grote’ prijs

Nog even op een rijtje:

  • Voortdurend: De docent schrijft zich in op de toetssite https://www.juniorolympiade.nl/admin als coördinator. Dat is vrijblijvend, de docent ontvangt dan alle informatie en kan later besluiten of de school of klas ook echt meedoet.
  • November/december 2021: belangstellenden (ingeschreven op de toetssite) ontvangen een mailtje met info over de NOJ in 2022.
  • December 2021/januari 2022: docenten schrijven hun leerlingen in voor de eerste ronde, ook u kunt dat nog doen!
  • Tussen 17 januari en 4 februari 2022: eerste ronde NOJ.
  • Van 21 maart tot 1 april 2022: per regio een tweede ronde. Datum en locatie wordt aangegeven door de organisatie van de NOJ (per regio kan de datum verschillen). De tweede ronde bestaat uit een dag.
  • 16 juni 2022: Eindronde op de Universiteit Utrecht, één van de D-ITP Universiteiten.