Nationale Natuurkundeolympiade

Planning NOJ

Planning

De eerste ronde staat open voor leerlingen die in klas 1,2 of 3 van het voortgezet onderwijs zitten. Deze eerste ronde bestaat uit een toets van circa 30 meerkeuze-vragen en duurt 40 minuten. De toets kan via internet worden afgenomen in een periode in maart. Meedoen aan deze eerste ronde kan via je docent.

Per regio worden de best presterende leerlingen van de eerste ronde uitgenodigd om mee te doen aan een tweede ronde. Deze tweede ronde wordt afgenomen in mei en bevat zowel een practicum als een theoretisch deel. Het practicum wordt uitgevoerd in duo’s, het theoretisch deel is weer een toets van circa 30 vragen. De vragen tijdens de tweede ronde zijn net een beetje moeilijker dan tijdens de eerste ronde.

Tijdens de tweede ronde

Behalve deze twee competitie-onderdelen krijgen alle leerlingen ook een rondleiding of presentatie aangeboden op de locatie waar de toets wordt afgenomen. In totaal ben je dus een hele dag bezig met deelnemen aan de tweede ronde.

Per regionale tussenronde worden enkele leerlingen uitgenodigd om mee te doen aan de landelijke eindronde in september. De finaleronde bestaat uit een toets met open vragen en een meerkeuze-toets. Daarnaast maakt elke deelnemer een filmpje met een uitwerking van een vraag uit de eerdere rondes van dat jaar.

Nog even op een rijtje:

  • Voortdurend: schrijf u in op de toetssite https://www.juniorolympiade.nl/  als coördinator als u op de hoogte wilt blijven van de NOJ. Dat is vrijblijvend, u ontvangt de mails met informatie en kunt dan later besluiten of u meedoet of niet.
  • Januari 2020: belangstellenden (ingeschreven op de toetssite) ontvangen een mailtje met info over de NOJ in 2020.
  • Februari 2020: docenten geven hun leerlingen op voor de eerste ronde, ook u kunt dat nog doen!
  • Februari 2020: leerlingen maken de oefentoets.
  • Tussen 2 maart en 20 maart: eerste ronde NOJ.
  • Mei / juni: per regio een tweede ronde. Datum en locatie wordt aangegeven door de organisatie van de NOJ (per regio kan de datum verschillen). De tweede ronde bestaat uit een dag.
  • Eind september 2020: Eindronde op de Universiteit Utrecht, één van de D-ITP Universiteiten.

De organisatie van de NOJ behoudt zich het recht voor om van bovenstaande planning af te wijken.