Nationale Natuurkundeolympiade

Nieuws

De derde ronde gaat van start!

8 juni komen twintig deelnemers bij elkaar in Groningen voor de eindronde van de Natuurkunde Olympiade. Naast colleges en opgavensessies over mechanica, elektriciteit en magnetisme, thermodynamica, relativiteit en moderne natuurkunde, golven en trillingen is er aandacht voor het doen van practicum en omgaan met experimentele data. Natuurlijk is er tijd voor ontspanning, waarbij de deelnemers naar Schiermonnikoog gaan.

Zaterdag 10 juni is de practicumtoets waarbij de deelnemers twee keer een experiment moeten uitvoeren in twee uur tijd.
Woensdag 14 juni is dan de theorietoets, die ook uit twee delen van elk twee uur bestaat.
15 juni is dan de prijsuitreiking,waarbij bekend wordt wie er meegaan naar Indonesië!

De Internationale wordt van 16 tot 24 juli gehouden in Yogjakarta.