Nationale Natuurkundeolympiade

Meedoen?

Tijdpad 2023-2024

Elk jaar worden eind september, begin oktober flyers 2023 en posters 2023 rondgestuurd naar alle scholen met betrekking tot de olympiaden. U kunt de poster en de flyer ook downloaden voor eigen gebruik. U kunt u het hele jaar door opgeven als coordinator en met de handleiding-toetsomgeving uw leerlingen opgeven. U kunt dan ook zelf met de opgavenbank in de toetssite zelf toetsen en/of quizzes maken, zie handleiding.

Organisatorische zaken:
1. De toets kan gemaakt worden in de periode  van maandag 15 januari tot en met vrijdag 2 februari 2024. De toets zal in die periode beschikbaar zijn.
2. De toets is beveiligd met een wachtwoord: Coordinatoren kunnen dit bij Enno of Ad opvragen.
3. De leerlingen hebben twee klokuren de tijd voor de toets. De toetstimer is echter ingesteld op 140 minuten om ook rekening te kunnen houden met bijzondere omstandigheden, zoals ook met het schoolexamen het geval is. U dient de leerlingen zelf te laten stoppen na 120 minuten.
4. De leerlingen kunnen de toets maar 1 keer maken.
5. Uiteraard kunnen er onvoorziene problemen zijn. Vandaar dat er voor noodgevallen een ‘papieren’ versie beschikbaar is. De toets, samen met een antwoordenblad voor de leerling en de antwoorden is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar Enno. Om de antwoorden van de leerlingen vervolgens toch in het toetssysteem te krijgen zullen deze later handmatig moeten worden ingevoerd.

Groet, Ad Mooldijk & Enno van der Laan.

Er is dit jaar online ook een Engelstalige versie. Leerlingen kunnen bij aanvang kiezen of ze de Engelse of de Nederlandse versie willen.

Overzicht tijdsplanning

Wat Wanneer Waar
Scholen geven zich op bij Enno van der Laan tot 2024, 10/1
Opgaven digitaal (op de computer). De docent schrijft zich in als coordinator en kan dan de leerlingen toegang geven tot de toets.
Eerste ronde op de scholen 2024, 15/1 -02/2 Op school
Resultaten bekend voor 2024, 09/2
Uitslag 1e ronde, toesturen lesbrieven naar deelnemers 2e ronde na 2024, 09/2
Tweede ronde met 200 beste leerlingen van de eerste ronde
Uitslag paar dagen later bekend.
2024, 24/4 Groningen, Utrecht, Eindhoven
Eindronde met de beste 20 deelnemers 2024, 04/6 – 11/6 Utrecht
Huldiging door ministerie van OCW 2024,  Eind juni Den Haag
Practicumtraining met beste vijf, die naar de internationale gaan 2024, eind juni Groningen
Internationale Olympiade 2024, 21-29 juli Iran
(als dat niet mogelijk is, doen we mee met de EuPhO in Georgie, 15-19 juli)

De eerste ronde

Half januari wordt op school de eerste ronde afgenomen. Deze duurt twee uur. Scholen die het jaar ervoor hebben meegedaan krijgen automatisch bericht hoe zich in te schrijven. Andere scholen kunnen zich tot begin januari opgeven bij de secretaris. De docent zorgt dat de leerlingen in het computersysteem staan en dat de leerlingen de toets maken. Na de einddatum wordt de toets automatisch nagekeken..

Onder de scholen met meer dan vijf deelnemers wordt een prijs van € 500 verloot. verder krijgt de beste school van de eerste ronde een jaar lang de wisselprijs mee naar huis.

De beste 200 deelnemers krijgen  een studiepakket toegestuurd, waarmee ze hun niveau kunnen verbeteren.

De tweede ronde

In april wordt door de beste 200 leerlingen een tweede toets gemaakt.
Na deze tweede ronde wordt de uiteindelijke lijst vastgesteld van 20 leerlingen die meedoen met de eindronde in juni.

De eindronde

De eindronde betekent van een week lang colleges volgen, werkcolleges volgen, een theoretische en een experimentele toets doen en veel plezier met elkaar maken. dit gebeurt het ene jaar op de Rijksuniversiteit Groningen en het andere jaar op de Universiteit Utrecht. De beste vijf leerlingen van deze eindronde krijgen een mooie prijs en zij vertegenwoordigen Nederland op de Internationale Olympiade.

De internationale olympiade

Aan de Internationale Olympiade doen zo’n 90 landen mee. Zij is elk jaar in een ander land. De vijf leerlingen die Nederland vertegenwoordigen oefenen nog een paar dagen voor de Internationale in practicum doen en natuurkunde, waarmee we proberen op niveau te komen.
Als extra stimulans stelt de Stichting Natuurkunde Olympiade Nederland nog geldprijzen beschikbaar voor de leerlingen die een eervolle vermelding (€ 125), een bronzen (€ 250), zilveren (€ 375) of gouden medaille (€ 500) winnen.

Hoe meedoen?

Als je als leerling graag wilt meedoen, moet je je docent vragen of hij de school opgeeft als deelnemende school. De docent kost het half januari wat lestijd. De rest van de olympiade vormt voor de school geen belasting. Docenten kunnen certificaten voor deelname uitprinten en zijn natuurlijk welkom om leerlingen te helpen bij voorbereiden op eerste en tweede ronde.

Opgeven kan bij de secretaris van de olympiade.