Nationale Natuurkundeolympiade

Uncategorized

Tijdvak voor 1e ronde verlengd!

De eerste ronde kan deze keer gemaakt worden tussen 11 januari en 12 februari. Zo heeft iedereen de tijd om de olympiade te op een goede manier in te plannen in deze bizarre tijden

Organisatorische zaken:
1. De toets kan gemaakt worden in de periode  van maandag 11 januari tot en met vrijdag 12 februari 2021. De toets zal in die periode beschikbaar zijn. Dit is twee weken langer dan eerder is aangegeven.
Een korte uitleg: De scholen zijn tot zeker 18 januari 2021 gesloten, tot die datum zal er enkel online onderwijs gegeven worden. Omdat daardoor de eerste twee weken van de initieel geplande periode dan al vrijwel voorbij zijn, hebben we er voor gekozen de toetsperiode twee weken langer door te laten lopen. We hebben er echter ook voor gekozen de aanvang niet te veranderen omdat sommige scholen al in deze eerste twee weken de toets gepland hebben en het erg moeilijk is deze planning te veranderen. Dit betekent echter wel dat de leerlingen de toets thuis online moeten maken. We realiseren ons dat daardoor ‘samenwerken’ moeilijk te controleren is. Door de 25 vragen ‘random’ te geven, wordt dat iets ondervangen maar toch vragen we met klem om zo veel mogelijk een vinger aan de pols te houden. We hopen zo op een eerlijke uitslag.
2. De toets is beveiligd met een wachtwoord: op te vragen door coordinatoren bij Enno of Ad.
3. De leerlingen hebben twee klokuren de tijd voor de toets. De toetstimer is echter ingesteld op 140 minuten om ook rekening te kunnen houden met bijzondere omstandigheden, zoals ook met het schoolexamen het geval is. U dient de leerlingen zelf te laten stoppen na 120 minuten.
4. De leerlingen kunnen de toets maar 1 keer maken.
5. Uiteraard kunnen er onvoorziene problemen zijn. Vandaar dat er voor noodgevallen een ‘papieren’ versie beschikbaar is. De toets, samen met een antwoordenblad voor de leerling en de antwoorden is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar Enno. Om de antwoorden van de leerlingen vervolgens toch in het toetssysteem te krijgen zullen deze later handmatig moeten worden ingevoerd.

Er is dit jaar online ook een Engelstalige versie. Leerlingen kunnen bij aanvang kiezen.

Wellicht dat vanwege verdere maatregelen ná 18 januari we nog meer aanpassingen moeten doen.
Uiteraard zijn we altijd bereikbaar om eventuele problemen op te lossen.
We hopen ondanks de moeilijke tijden wederom op een mooie, leuke en leerzame eerste ronde.